Om OF Bygg

Lokalproducerat är vår filosofi

OF Bygg står för lokalkännedom, pålitlighet, hög kvalitet, ett brett kontaktnät samt kompetenta medarbetare som känner stolthet och trygghet i ett företag som varit med och skapat det moderna växande Umeå. Företaget består av tre samverkande delar: OF Bygg, OF Maskin och OF Byggservice, där entreprenadverksamheten dominerar genom OF Bygg, som även producerar fastigheter i egen regi. Filosofin att vara en stark lokal byggare som utför uppdragen främst med egen personal. Devisen Lokalproducerat har blivit synonym med OF Bygg. Företaget har stolta traditioner, samtidigt står långsiktig utveckling i fokus. Erfarenhet och nytänkande har alltid varit en vinnande mix.

Vi är idag 120 anställda och omsätter runt 400 miljoner. Det är trivseln, viljan och den höga kompetensen som gör att vi lyckats så bra i Umeå så länge.

Vi utför de stora entreprenaderna. Både egna projekt och andras, i Umeå. Ett litet, sammansvetsat team som genomför projekten upp till ett par miljoner. Vi hyr ut alla verktygen och maskinerna. Vår förmåga till anpassning och förnyelse har gjort oss till ett av de största och mest aktade byggföretagen i Umeå. Inom OF har vi kunskapen, erfarenheten och det lokala nätverket, det ger trygghet i en snabb och effektiv process.

Som både lokalt och lokalägt företag har vi nätverk och kunskaper om regionen som är ovärderliga. OF Bygg har bidragit stort till den siluett Umeå har idag. Det gäller att ha både visioner och kunskap om den lokala marknaden för att bygga rätt, till rätt pris.

Vi började bygga Umeå redan 1937 …och vi fortsätter oförtrutet

För att vi ska kunna bygga med vett har vi skapat “VETT” med hjälp av våra värdeord

VI-KÄNSLA

– VI VINNER OCH FÖRLORAR SOM ETT LAG

ENGAGEMANG

– OF HAR DE MEST ENGAGERADE MEDARBETARNA

TROVÄRDIGA

– VI STÅR FÖR DET VI GÖR OCH HÅLLER DET VI LOVAR

TRYGGA

– OF ÄR EN TRYGG OCH LÅNGSIKTIG PARTNER

Vi började bygga Umeå redan 1937

Samma korridor, samma fikarum, samma trappa, det är här vi fattar de snabba besluten. Vi är idag 120 anställda och omsätter runt 400 miljoner. Det är trivseln, viljan och den höga kompetensen som gör att vi lyckats så bra i Umeå. Så länge.
Läs mer om hur vi hjälpt till att bygga Umeå nedanför.

Kvalitét, miljö och arbetsmiljö

Vi på OF Bygg har ett ansvar att verka för en hållbar utveckling. Det innebär att vi ska bidra till ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. I vårt arbete med hållbarhet är ”Lokalproducerat” ett viktigt ord.

090-17 52 60

Öppet: 07.00 - 16.00

Besöksadress

Mätarvägen 2,
Västerslätt

Postadress

Box 3133,
903 04 Umeå

Med anledning av Coronaviruset vill informera om hur vi på OF Maskin AB hanterar pandemin

Vi står mitt i en pandemi som påverkar oss alla.

Vår ambition är att bedriva våra projekt och vår verksamhet med så lite störningar som möjligt och försöka hitta lösningar på problem som kan uppstå. Det gör vi samtidigt som vi är noga med att följa Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer för att begränsa smittspridningen.

Vi uppmanar alla medarbetare att vara noga med hygienen och ger råd om hur de ska agera vid symtom.

Vårt kontor är öppet men vi är mycket restriktiva med besök och undviker i möjligaste mån att besöka andra.

Vi säkerställer att deltagande online är möjligt på alla möten för att minska smittspridning och möjliggöra att så många som möjligt kan delta.