090-175260 / Öppettider 7-16 ofmaskin@ofbygg.com
Välj en sida

Kvalité, miljö och arbetsmiljö

Vårt arbete med miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Vi på OF Bygg har ett ansvar att verka för en hållbar utveckling. Det innebär att vi ska bidra till ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

I vårt arbete med hållbarhet är ”Lokalproducerat” ett viktigt ord. Med lokalproducerat menar vi att, inom befintlig kompetens, i första hand utföra uppdrag med egen personal, för att utveckla alla anställda och OF Bygg. Resurserna ska stanna i Umeå! Vår strävan är även att gynna den lokala marknaden för att öka andelen lokala byggmaterial.

Vi vill också vara med att utveckla vår bransch. Vi vet att byggsektorn står för stor miljöpåverkan främst i form av energi- och resursförbrukning samtidigt som den påverkar människors vardag och vårt lokalsamhälle både på kort och lång sikt.

Veksamhetspolicy

För att tydliggöra hur vi ska förhålla oss har vi en verksamhetspolicy som vägledning. Den gäller för alla som arbetar inom eller på uppdrag av oss och är grunden för allt vårt arbete inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Målet är att varje genomfört byggprojekt ska vara en god referens för såväl vårt företag som vår medverkan till hållbar utveckling.

Ladda ner vår verksamhetspolicy.

Vi är certifierade enligt
ISO 14001 ISO 9001

Kontakt

090 - 17 52 30
info@ofmaskin.se

Besöksadress

Mätarvägen 2,
Västerslätt

Postadress

Box 3133,
903 04 Umeå

Öppettider

07:30 - 16:30
Lör & sön stängt

OF Maskin
Orgnummer:123456789