Hyresvillkor

Våra hyresvillkor vid hyra av maskiner, verktyg och utrusning.

Försäkring:

OF Maskin AB erbjuder en hyresförsäkring som omfattar plötsliga och oförutsedda händelser på din arbetsplats såsom inbrott, brand, vattenskada eller maskinhaveri. (Som plötslig oförutsedd skada avses inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslös handling).

Vid stöld gäller vidare:

Att stöldtillfället kan preciseras och att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet, samt förhållanden i övrigt. Detta ska framgå av en polisrapport.

Om skada inträffar;

1. Kontakta OF Maskin AB.
2. Uppge kund, adress, telefon, kontaktperson och ordernummer.
3. Ange skadad egendom, samt eventuellt inventarienummer.
4. Beskriv vad som hänt och vilka skador som uppkommit.
5. Åtgärder som vidtagits. Vid stöld, inbrott och skadegörelse bifoga polisanmälan.
6. Tills polisanmälan inkommit till uthyraren debiteras avtalad hyra för hyresobjektet.

Avgift och självrisk:

Avgiften är endast 5% av fakturerad hyreskostnad (exkl moms) och din självrisk per skadetillfälle är bara 10% av ett basbelopp. Dock maximalt 50% av maskinens nyan- skaffningspris.

För att läsa alla hyresvillkor klicka här
Har du frågor angående våra hyresvillkor, tveka inte att kontakta oss här

090-17 52 60

Öppet: 07.00 - 16.00

Besöksadress

Mätarvägen 2,
Västerslätt

Postadress

Box 3133,
903 04 Umeå

Med anledning av Coronaviruset vill informera om hur vi på OF Maskin AB hanterar pandemin

Vi står mitt i en pandemi som påverkar oss alla.

Vår ambition är att bedriva våra projekt och vår verksamhet med så lite störningar som möjligt och försöka hitta lösningar på problem som kan uppstå. Det gör vi samtidigt som vi är noga med att följa Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer för att begränsa smittspridningen.

Vi uppmanar alla medarbetare att vara noga med hygienen och ger råd om hur de ska agera vid symtom.

Vårt kontor är öppet men vi är mycket restriktiva med besök och undviker i möjligaste mån att besöka andra.

Vi säkerställer att deltagande online är möjligt på alla möten för att minska smittspridning och möjliggöra att så många som möjligt kan delta.