Kantslip, HTC 270 EG, 220V

Art.nr 84.1432

HTC Kantslip 270 EG är en effektiv och lättarbetad slip för att komma åt nära väggar, pelare ochunder element. Med denna maskin går detattjusteravinkelhuvudet i tre olika lägen, beroende på planlösningen där man slipar.Därutöver är Kantslipen perfekt balanserad under slipning, utan sidkrafter och med vibrationsnivå långt under tillåtna gränsvärden.

Betongblandare 400 L, 380V

Teknisk data

Längd:
1030 mm
Bredd:
490 mm
Höjd:
830 mm
Vikt:
103 kg
Motoreffekt:
22kW
Strömförbrukning:
10 Amp
Spänning:
1x230 V
Frekvens:
50 Hz
Sliptryck:
36 kg
Varvtal:
460-1220 r.p.m
Slipskivor:
1x270
Vikt Sliphuvud:
55 kg
Slipbredd:
270 mm

090-17 52 60

Öppet: 07.00 - 16.00

Besöksadress

Mätarvägen 2,
Västerslätt

Postadress

Box 3133,
903 04 Umeå

Med anledning av Coronaviruset vill informera om hur vi på OF Maskin AB hanterar pandemin

Vi står mitt i en pandemi som påverkar oss alla.

Vår ambition är att bedriva våra projekt och vår verksamhet med så lite störningar som möjligt och försöka hitta lösningar på problem som kan uppstå. Det gör vi samtidigt som vi är noga med att följa Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer för att begränsa smittspridningen.

Vi uppmanar alla medarbetare att vara noga med hygienen och ger råd om hur de ska agera vid symtom.

Vårt kontor är öppet men vi är mycket restriktiva med besök och undviker i möjligaste mån att besöka andra.

Vi säkerställer att deltagande online är möjligt på alla möten för att minska smittspridning och möjliggöra att så många som möjligt kan delta.