Haki Ram

Art.nr 94400

Haki Ram är en fasadställningdu enkelt och snabbt byggerupp. Ramarna till Haki Ram är av aluminium, vilket gör ställningenlätthanterlig och underlättarergonomin vid montage och demontage.

Till Haki Ram finns det utvändiga trappor att montera för upp och nergång. Det finns även invändiga stegarkombinerat medplan med lucka som möjliggör upp ochnergång från fasadställningen.

Vi hjälper gärna till att räkna ut vad du behöver för din ställning. Det vi behöver är mått, dvs. ställningens längd och ståhöjd.

Monteringsinstruktion >>

Checklista – Ställningskontroll >>

Plan för uppförande, användning och nedmontering av ställning >>

Betongblandare 400 L, 380V

Teknisk data

Djup Haki Ram:

700 mm

Sektionslängder Haki Ram:

1655, 2500 & 3050 mm

Höjder Haki Ram:

1000 mm --->

090-17 52 60

Öppet: 07.00 - 16.00

Besöksadress

Mätarvägen 2,
Västerslätt

Postadress

Box 3133,
903 04 Umeå

Med anledning av Coronaviruset vill informera om hur vi på OF Maskin AB hanterar pandemin

Vi står mitt i en pandemi som påverkar oss alla.

Vår ambition är att bedriva våra projekt och vår verksamhet med så lite störningar som möjligt och försöka hitta lösningar på problem som kan uppstå. Det gör vi samtidigt som vi är noga med att följa Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer för att begränsa smittspridningen.

Vi uppmanar alla medarbetare att vara noga med hygienen och ger råd om hur de ska agera vid symtom.

Vårt kontor är öppet men vi är mycket restriktiva med besök och undviker i möjligaste mån att besöka andra.

Vi säkerställer att deltagande online är möjligt på alla möten för att minska smittspridning och möjliggöra att så många som möjligt kan delta.